غنی اگر در کما هم برود برتری قومی را بازتاب می دهد!

ساخت وبلاگ
چکیده : غنی اگر در کما هم برود بگونه ای برتری قومی و زبانی خود را ... با عنوان : غنی اگر در کما هم برود برتری قومی را بازتاب می دهد! بخوانید :

غنی اگر در کما هم   برود   بگونه ای   برتری     قومی   و زبانی خود را   بازتاب   می دهد!

مردی که بدین‌ سان‌ قدرت‌ خلاقۀ‌ فکرى‌ و شعور خود را از دست‌ داده‌ باشد،
مردی که برای برده سازی و به زنجیر کشیدن ملیت های تحت ستم محتاج‌ به جعل و دروغ و ترفند باشد،
مردی که اندیشۀ نژادپرستانه تا این حد بیچاره اش کرده باشد که بگوید: "زبان فارسی زبان دوم و سوم است" باز دروغگو که حافظه ندارد در تناقض با جمله نخستش می گوید: برای هزارسال زبان دری، زبان وصل تمام افغان‌ها با هم بود، زبان دوم ما بوده یا زبان سوم ما بوده، اما زبان اداره ما بوده است" به باور این مالیخولیا زبان فارسی زبان ملت ها نیست تنها نقش وصله زدن داشته است.

غنی ... خوب چشم و گوشت را باز کن، زبان فارسی زبان یک حوزه بزرگ تمدنی بود و زبان مردمی است که مولانای بلخی، رابعه بلخی ، جامی، رودکی، حافظ و فردوسی داشتند.
تاریخ و فرهنگ هیچ قوم وهیچ ملتی را نمی توان از تاریخ زبان آن جدا کرد. فرهنگ هر سرزمین در پیوستگی زبانش بازتاب می یابد، زبان شفاهی یا نوشتاری بخش مهم فرهنگ یک ملت را تشکیل می دهد. اما زبان پارسی نه تنها زبان وهویت یک ملت را بازتاب می دهد بلکه زبان مشترک و فرا ملتی یک حوزۀ تمدنی را بازتاب می داد.

گزینش و استفاده زبان پارسی بر اساس ادبیات نوشتاری و توانایی پاسخگویی آن به نیاز های دیوانی، علمی، ادبی ومعاشرتی در درازنای سده ها به هیچ وجه امر تحمیلی و اجباری نبود. بلکه مردم در یک تجربۀ تاریخی بر پایه ی ضرورت های زندگی آنرا به عنوان زبان مشترک و عمومی با گویش های اندکی مختلف به طورطبیعی پذیرفتند.

زبان پارسی مانند بسیاری زبانهای زنده دنیا داری لهجه ها وگویش های مختلفی است. تاجیکی، دری و پارسی لهجه های یک زبان واحد اند و به هیچ روی تفاوت در آنها از نظر ریشه و منشا نیست، بلکه تفاوت درلهجه هاست که نتیجه سرنوشت تاریخی متفاوت است.
غنی کوچی به خاطر داشته باش که زبان تو تا زمان احمدشاه درانی رسم و خط نداشت و تنها زبان بدوی و ایلی بود و تا کنون چنین مانده است.

ثریا بها

Pasto: HP lead articles...
ما را در سایت Pasto: HP lead articles دنبال می کنید

نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 14:33