چه دلاور است دزدى كه به كف چراغ دارد

ساخت وبلاگ
چکیده : غاصب اصلى و واقعى كيست !در اين روزها لیست هايى از متخلفين و غاصبان زمين در شبكه هاى اجتماعى دست بدست... با عنوان : چه دلاور است دزدى كه به كف چراغ دارد بخوانید :

غاصب اصلى و واقعى كيست !

در اين روزها لیست هايى از متخلفين و غاصبان زمين در شبكه هاى اجتماعى دست بدست مى شود. در اين لیست ها، اراكين دولتى، رهبران و قوماندانان جهادى، وكلاى پارلمان، واليان و اشخاص مختلفى شامل اند كه حتى برخى از آنان ديگر در قيد حيات هم نيستند.

آيا اين اقدام دولت، آنهم در آستانه انتخابات هاى پيشرو صادقانه و بمنظور مبارزه با فساد و زورگويان است يا عوامفريبى و تصفيه حساب هاى سياسى و جناحى و يا هم تهديد و تطميع ها براى شكل دادن و قالبندى تكت هاى انتخاباتى بعدى و يا بمنظور رفع موانع در راستاى تداوم حاكميت تيم ارگ است؟

سوال اصلى اين است كه غاصب اصلى كيست؟
- آيا به چنگ آوردن، زعامت كشور از راه تقلب و با حمايت استخبارات خارجى غصب حاكميت ملى نيست؟
- آيا انحصار قدرت بقول امرالله صالح در پنجه يك كتله كوچك، حريص، بى ريشه و تماميت خواه، غصب سياسى نيست؟
- آيا انباشتن صلاحيت هاى سكتور امنيتى در پُست نامنهاد سرقوماندانى اعلىٰ، غصب نظامى نيست؟
- آيا در اختيار خود درآوردن تمامى قرارداد هاى اقتصادى بنام كميسيون تداركات ملى، غصب اقتصادى نيست؟
- آيا قبضه كردن صلاحيت وزرا و مقامات عاليرتبه دولتى در كف يك نفر، غصب ادارى نيست؟
- آيا عدول از توافقنامه حكومت وحدت ملى و محروم نمودن تيم اصلاحات از حق شان، غصب انحصارى نيست؟
- آيا ايجاد مناطق امن به تروريستان همتبار شان كه ملكيت و ميراث مشترك همه ى ساكنان اين سرزمين است، غصب استخباراتى نيست؟
- آيا متوطن ساختن كوچى هاى بدوى در مناطق ساير اقوام، غصب قومى نيست؟
- آيا فارسى ستيزى و تحقير ميراث معنوى ساير اقوام به نام خرده فرهنگها، غصب فرهنگى نيست؟

ده ها و صد ها مورد مشابه و مترادف ديگرِ اينها كه در مقياس مملكت و در انحصار تيم ارگ آورده شده، غصب است يا چند جريب زمين و يا چند عراده موتر و امثالهم كه صد البته در جاى خودش قابل مؤاخذه و بررسى است. اما نه از سوى شاه دزدانى كه هست و بود مملكت را به تاراج و غارت برده اند و دو دسته در طَبَقِ چاكرى به اربابان شان تقديم نموده اند.

آنهايى كه اسم شان در اين لست ها درج گرديده، قليل شان بيگناهانى اند كه با نظام سر سازش ندارند و قربانى توطئه و دسيسه شده اند و كثير شان بخت برگشتگانى اند كه بنابر عوامل مختلف از چرخه ى قدرت بدور پرت شده اند و دست شان از آسمان و ريسمان رها شده.

قباحت و زشتى، فساد و اعمال غير قانونى زمانى بيشتر آشكار ميشود كه توسط مسوولان درجه يك نظام و زير پوشش قانون و با چهره حق بجانب، صورت مى گيرد.

محمد عارف منصوری

Pasto: HP lead articles...
ما را در سایت Pasto: HP lead articles دنبال می کنید

نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 6 تاريخ : شنبه 13 مرداد 1397 ساعت: 23:49